OFERTA FORM DOSKONALENIA – MAJ 2021

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, specjaliści szkolni, dyrektorzy!!!

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
zaprasza do udziału w oferowanych formach doskonalenia on-line w miesiącu maju

Miejsce form doskonalenia – Platforma Microsoft Teams

KONSULTACJE

KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI REALIZUJĄCYCH POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ W SZKOŁACH I PLACÓWKACH

 • Termin i godzina spotkania: 04.05.2021 r., godz. 12.00 – 13.30
 • Temat spotkania: Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole/placówce. Udzielanie pomocy w warunkach pandemii oraz nauczania zdalnego
 • Osoba prowadząca: Ewa Walejewska
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 03.05.2021 r.

 • Termin i godzina spotkania: 10.05.2021 r., godz. 13.00 – 14.30
 • Temat spotkania: Prowadzenie rozmowy z uczniem i rodzicami w związku z objęciem ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole/placówce
 • Osoba prowadząca: Ewa Walejewska
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 06.05.2021 r.

 • Termin i godzina spotkania: 17.05.2021 r., godz. 13.00 – 14.30
 • Temat spotkania: Planowanie i koordynowanie działań związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w oparciu o orzeczenie do kształcenia specjalnego.
 • Osoba prowadząca: Ewa Walejewska
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 13.05.2021 r.

 • Termin i godzina spotkania: 24.05.2021 r., godz. 13.00 – 14.30
 • Temat spotkania: Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z chorobami przewlekłymi.
 • Osoba prowadząca: Ewa Walejewska
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 20.05.2021 r.

 • Termin i godzina spotkania: 25.05.2021 r., godz. 12.00 – 13.30
 • Temat spotkania: Wybory zawodowe uczniów w kontekście potrzeb i oczekiwań rynku pracy.
 • Osoba prowadząca: Ewa Walejewska
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 24.05.2021 r.

 • Termin i godzina spotkania: 31.05.2021 r., godz. 13.00 – 14.30
 • Temat spotkania: Trudne powroty do szkół? Wokół problemów uczniów i nauczycieli w sytuacjach powrotów do szkół po okresie nauki zdalnej.
 • Osoba prowadząca: Ewa Walejewska
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 27.05.2021 r.

Osoby zainteresowane wyżej wymienionymi konsultacjami proszone są o zgłaszanie udziału na adres sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl podając niezbędne informacje (tj. temat wybranej konsultacji, imię, nazwisko, miejsce pracy, dane kontaktowe – telefon, e-mail) w celu otrzymania loginu i hasła do platformy Microsoft Teams. umożliwiającego udział w wybranej konsultacji.


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA (SWiS)

 1. SWiS NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 • Termin i godzina spotkania: 11.05.2021 r., godz. 15.00 – 17.00
 • Temat spotkania: Ewaluacja próbnego egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego 2021 (wnioski i spostrzeżenia).
 • Osoba prowadząca: Blandyna Rosół – Niemirowska
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 10.05.2021 r.

2. SWiS NAUCZYCIELI INFORMATYKI I PRZEDMIOTÓW INFORMATYCZNYCH

 • Termin i godzina spotkania: 10.05.2021 r., godz. 15.00
 • Temat spotkania: Czy udaje nam się aktywizować uczniów podczas pandemii? Analiza prac konkursowych.
 • Osoba prowadząca: Ewa Stelczyk
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 06.05.2021 r.

Osoby zainteresowane wyżej wymienionymi spotkaniami SWiS proszone są o zgłaszanie udziału na adres sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl podając niezbędne informacje (tj. temat wybranego spotkania SWiS, imię, nazwisko, miejsce pracy, dane kontaktowe – telefon, e-mail) w celu otrzymania loginu i hasła do platformy Microsoft Teams. umożliwiającego udział w wybranym spotkaniu SWiS.


SZKOLENIA

 • Termin i godzina spotkania: 11.05.2021 r., godz. 12.00 – 13.30
 • Temat spotkania: Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka w szkole/placówce.
 • Osoba prowadząca: Ewa Walejewska
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 10.05.2021 r.

 • Termin i godzina spotkania: 12.05.2021 r., godz. 13.00
 • Temat spotkania: Emaze – profesjonalne i niesamowite cyfrowe projekty – twórz i udostępniaj
 • Osoba prowadząca: Edukator DBP
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 10.05.2021 r.

 • Termin i godzina spotkania: 17.05.2021 r., godz. 16.00 – 17.30
 • Temat spotkania: Canva – narzędzie do tworzenia grafiki
 • Osoba prowadząca: Magdalena Maziarz, Agnieszka Szawan – Paras
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 13.05.2021 r.

 • Termin i godzina spotkania: 18.05.2021 r., godz. 12.00 – 13.30
 • Temat spotkania: Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.
 • Osoba prowadząca: Ewa Walejewska
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 17.05.2021 r.

 • Termin i godzina spotkania: 19.05.2021 r., godz. 13.00
 • Temat spotkania: Prawo autorskie w szkole
 • Osoba prowadząca: Edukator DBP
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 17.05.2021 r.

 • Termin i godzina spotkania: 20.05.2021 r., godz. 17.00 – 18.30
 • Temat spotkania: Przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci
 • Osoba prowadząca: Jolanta Malanowska
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 19.05.2021 r.

Osoby zainteresowane wyżej wymienionymi szkoleniami proszone są o zgłaszanie udziału na adres sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia), faksem pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka
Druk zgłoszenia dostępny na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski bądź poniżej.


Odnośniki:


Załączniki: