Palin PCI – Terapia interakcyjna rodzic – dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7. Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym”

Zainteresowani logopedzi i studenci logopedii
Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie Planuje zorganizowanie warsztatów nt.:

„Palin PCI – Terapia interakcyjna rodzic – dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7. Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym.”


CEL SZKOLENIA:
 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji dzieci z grupy ryzyka zaburzeń płynności mowy, także tych z tendencją do nasilania się objawów oraz podniesienia kompetencji uczestników w zakresie terapii jąkania wczesnodziecięcego. Omówienie zagadnień związanych z diagnozą i terapią zaburzeń płynności mowy u dzieci do lat siedmiu. Zaprezentowanie materiałów wideo z przykładowych terapii, przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń oraz dyskusji tematycznych.

TEMATYKA WARSZTATÓW:
 1. Wieloczynnikowy model genezy jąkania;
 2. Krótki przegląd stanu badań nad jąkaniem – aktualne badania nad czynnikami przyczyniającymi się do wystąpienia i rozwoju jąkania; czynniki ryzyka u małych dzieci, style interakcji a jąkanie;
 3. Zastosowanie skriningu logopedycznego (przesiewu) w rozpoznaniu podatności dziecka na ustępowanie objawów, modele interwencji;
 4. Badanie dziecka wraz z pomiarem objawów niepłynności w mowie;
 5. Wywiad z rodzicami oraz podsumowanie wyników badania, programowanie terapii, ze wskazaniem co może przyczyniać się do jąkania dziecka i jakie są indywidualne potrzeby dziecka;
 6. Zasady programu Palin PCI;
 7. Palin PCI – strategie interakcyjne: wykorzystanie nagrań wideo w terapii interakcyjnej rodzic – dziecko;
 8. Palin PCI – strategie rodzinne: budowanie u dziecka wiary w siebie; mówienie po kolei; wspieranie dziecka w radzeniu sobie z uczuciami;
 9. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami z wykorzystaniem zasobów rodziny;
 10. Krótkie podsumowanie wyników badań dotyczących skuteczności zastosowania programu Palin PCI;
 11. Palin PCI – strategie ukierunkowane na bezpośrednią pracę z dzieckiem nad poprawą płynności mówienia oraz dotyczące współistniejących innych problemów logopedycznych;
 12. Modele interwencji – wdrażanie terapii jąkania dla dzieci poniżej siedmiu lat w warunkach, które są typowe dla uczestników warsztatów.

Uczestnicy proszeni są przed rozpoczęciem warsztatów o zapoznanie się z treścią podręcznika: Elaine Kelman, Alison Nicholas „Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym. Podejście interakcyjne rodzic-dziecko Palin PCI.”, wyd. Harmonia, Gdańsk 2013.

 • Miejsce spotkania: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Plac Zamkowy 18 (sala konferencyjna – I piętro).
 • Osoba prowadząca: Dr hab. Katarzyna Węsierska – certyfikowana trenerka metody Palin PCI, akredytowana przy the Michael Palin Centre for Stammering Children 
                                 w Londynie, coach Europejskiej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy.
 • Koszt warsztatów: 520 zł / os.
 • Czas trwania szkolenia: 20 godzin dydaktycznych
 • Termin szkolenia: 03.10.2020 r. (sobota) w godz. od 8:30 do 18:15
                              04.10.2020 r. (niedziela) w godz. od 8:30 do 16:00

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie przedwstępnego zgłoszenia udziału w warsztatach w celu oszacowania liczy osób chętnych.
Wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa wymagane jest przesłanie skanu dyplomu studiów o kier. Logopedia. Natomiast studentów Logopedii pragnących wziąć udział w warsztatach, uprasza się o wcześniejszy kontakt z prowadzącą – Panią Katarzyną Węsierską e-mail.: kwesierska@centrumlogopedyczne.com.pl Przedwstępne zgłoszenie prosimy o przesłanie do dnia 31.08.2020 r. (poniedziałek) na adres email: podn@op.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego formularzu przedwstępnego zgłoszenia), faksem pod numerem telefonu 071/3033923
lub w siedzibie naszego Ośrodka.


Przedwstępne zgłoszenie na formę doskonalenia