PODSUMOWANIE XIII POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

W grudniu odbył się XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.

W konkursie wzięło udział 26 uczniów z 9 szkół podstawowych naszego powiatu.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań językiem angielskim i kulturą obszaru anglojęzycznego, propagowanie nauki języków obcych, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, wzbogacanie słownictwa, integracja uczniów szkół powiatu oławskiego.

W tegorocznej edycji zakres konkursu obejmował wiedzę o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach. Pierwszy  etap była to część pisemna po której wyłoniono pięć osób z najwyższą ilością punktów, którzy w części ustnej odpowiadali na pytania z wiedzy o krajach anglojęzycznych.

Laureaci:

  • I miejsce – Antonina Janus, SP 4 Oława;
  • II miejsce – Urszula Bednarczyk, SP 4 Oława;
  • III miejsce – Anna Poślad, SP 8 Oława;
  • Wyróżnienie – Dominik Biaduń, Gminna Szkoła Podstawowa;
  • Wyróżnienie – Anna Ozga, SP 8 Oława.

Konkurs odbył się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie.

Organizatorami konkursu były Agnieszka Szawan – Paras (doradca metodyczny) oraz Małgorzata Władyka (nauczyciel j. angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Oławie). 

Nagrody w konkursie ufundowało Starostwo Powiatowe w Oławie oraz wydawnictwo Macmillan.