Seminarium online „Jak pracować na lekcji języka polskiego z uczniami pochodzącymi z Ukrainy?” – 06.04.2022 r.

Zainteresowani nauczyciele, uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego!!!
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na seminarium stacjonarne:

„Jak pracować na lekcji języka polskiego z uczniami pochodzącymi z Ukrainy?”


  • Koordynator seminarium: Blandyna Rosół – Niemirowska – doradca metodyczny PODN w Oławie
  • Miejsce seminarium: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Pl. Zamkowy 18
  • Forma seminarium online: Platforma Microsoft Teams
  • Koszt seminarium: bezpłatne
  • Termin seminarium: 06.04.2022 r. (środa)
  • Godzina rozpoczęcia: 15:30 (przewidywany czas zajęć – 2 godz. dydaktyczne)

Zgłoszenia udziału w seminarium przyjmujemy do dnia 04.04.2022 r. (poniedziałek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.


Odnośniki: