Seminarium w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2020

W związku z włączeniem się Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Oławie  w działania realizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2020 zapraszamy nauczycieli na:

SEMINARIUM
„UMIEJĘTNOŚĆ DORADZANIA”
w dniu 27 października o godz. 15.00
do PODN w Oławie, Pl. Zamkowy 18

W ramach seminarium będziemy doskonalić swój warsztat pracy wychowawcy
w zakresie pomagania uczniom w dokonywaniu wyborów, będziemy zastanawiać
się nad rolą kompetencji miękkich i możliwościami doskonalenia ich w warunkach szkolnych.

Prosimy o zgłaszanie udziału w seminarium do dnia 26.10.2020 r. (poniedziałek)
na adres email: podn@op.pl, bądź pod numerem telefonu: 071/303 39 23

Osoba prowadząca seminarium:
Jolanta Malanowska – nauczyciel konsultant PODN w Oławie


Odnośnik: