Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli j. polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 21.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

zapraszam polonistów na spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia dnia 21 października 2020 r. o godzinie 14.30 do Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego  w Oławie (pl. Zamkowy 18, sala konferencyjna – I piętro)

Temat spotkania:

  1. Sprawy organizacyjne.
  2. Omówienie wyników egzaminu ósmoklasisty.
  3. Omówienie wyników egzaminu maturalnego 2020 r.
  4. Konkurs ortograficzny 2020.

Serdecznie pozdrawiam
Doradca metodyczny
Blandyna Rosół – Niemirowska