Spotkanie SWiS nauczycieli języka obcego – 20.10.2021 r.

Zainteresowani nauczyciele!!!

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

„ORGANIZACJA XII POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


  • Osoba prowadząca: Agnieszka Szawan – Paras – doradca metodyczny PODN w Oławie
  • Miejsce spotkania online: Platforma Microsoft Teams
  • Termin spotkania: 20.10.2021 r. (środa) przeniesiono na 27.10.2021 r. (środa)
  • Godzina rozpoczęcia: 15:00 17:00 (przewidywany czas – 2 godz. dydaktyczne)

Osoby zainteresowane wyżej wymienionym spotkaniem proszone są o zgłoszenie udziału do dnia 15.10.2021 r. (piątek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl podając niezbędne informacje (tj. temat spotkania, imię, nazwisko, miejsce pracy, dane do kontaktu – telefon i email) w celu otrzymania linku umożliwiającego udział w spotkaniu.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!