Spotkanie SWiS nauczycieli języka polskiego – 06.10.2022 r.

Zainteresowani nauczyciele!!!

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO


„STOSOWANIE NARZĘDZI OCENIANIA WEDŁUG KRYTERIÓW CKE”


  1. Spotkanie dotyczące nowego egzaminu maturalnego z j. polskiego będzie miało charakter warsztatowy z zakresu stosowania narzędzi oceniania według kryteriów CKE.
  2. Uczestnicy spotkania wspólnie spróbują ocenić kryterialnie konkretne, przykładowe prace.

UCZESTNICY PROSZENI SĄ O PRZYNIESIENIE NA SPOTKANIE WYDRUKOWANYCH ZE STRONY CKE NARZĘDZI OCENIANIA


  • Osoba prowadząca: Blandyna Rosół – Niemirowska – doradca metodyczny PODN w Oławie
  • Miejsce spotkania: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława
  • Termin spotkania: 06.10.2022 r. (czwartek)
  • Godzina rozpoczęcia: 15:00 (przewidywany czas – 2 godz. dydaktyczne)

Osoby zainteresowane wyżej wymienionym spotkaniem proszone są o zgłoszenie udziału do dnia 05.10.2022 r. (środa) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl podając niezbędne informacje (tj. temat spotkania, imię, nazwisko oraz miejsce pracy)


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!