Spotkanie SWiS nauczycieli języka polskiego 27.10.2021 r.

Zainteresowani nauczyciele!!!

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

„DIAGNOZA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE I”


  • Osoba prowadząca: Blandyna Rosół – Niemirowska – doradca metodyczny PODN w Oławie
  • Miejsce spotkania online: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, pl. Zamkowy 18
    Platforma Microsoft Teams
  • Termin spotkania: 27.10.2021 r. (środa)
  • Godzina rozpoczęcia: 14:30 (przewidywany czas – 2 godz. dydaktyczne)

Osoby zainteresowane wyżej wymienionym spotkaniem proszone są o zgłoszenie udziału do dnia 25.10.2021 r. (poniedziałek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl podając niezbędne informacje (tj. temat spotkania, imię, nazwisko, miejsce pracy, dane do kontaktu – telefon i email).


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!