Spotkanie SWiS nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych- 26.01.2023 r.

Zainteresowani nauczyciele!!!

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


„POROZMAWIAJMY O MATURZE 2023 I PODZIELMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI I WĄTPLIWOŚCIAMI PO SPRAWDZENIU DIAGNOZ PRZEDMATURALNYCH”


  • Osoba prowadząca: Blandyna Rosół – Niemirowska – doradca metodyczny PODN w Oławie
  • Miejsce spotkania: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława
  • Termin spotkania: 26.01.2023 r. (czwartek)
  • Godzina rozpoczęcia: 15:00

Osoby zainteresowane wyżej wymienionym spotkaniem proszone są o zgłoszenie udziału do dnia 25.01.2023 r. (środa) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl , bądź telefonicznie pod numer tel. 71 303 39 23 podając niezbędne informacje (tj. temat spotkania, imię, nazwisko oraz miejsce pracy)


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!