Spotkanie SWiS nauczycieli języków obcych – 14.12.2022 r.

Zainteresowani nauczyciele!!!

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH


Tematyka spotkania:

 1. Organizacja oraz podsumowanie XIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych:
  • ocena prac konkursowych z I i II etapu konkursu,
  • wybór nagrodzonych uczniów, rozdanie nagród oraz dyplomów,
  • analiza zadań konkursowych,
  • podsumowanie oraz rekomendacje do pracy na przyszły rok szkolny.

 • Osoba prowadząca: Agnieszka Szawan – Paras – doradca metodyczny PODN w Oławie
 • Miejsce spotkania: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława
 • Termin spotkania: 14.12.2022 r. (środa)
 • Godzina rozpoczęcia: 12:00

Osoby zainteresowane wyżej wymienionym spotkaniem proszone są o zgłoszenie udziału do dnia 09.12.2022 r. (środa) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl podając niezbędne informacje (tj. temat spotkania, imię, nazwisko, miejsce pracy, dane do kontaktu – telefon i email).


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!