Spotkanie SWiS nauczycieli języków obcych – 19.10.2022 r.

Zainteresowani nauczyciele!!!

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH


„EGZAMIN MATURALNY – ZMIANY W WYMAGANIACH EGZAMINACYJNYCH W ROKU 2023 JĘZYKI OBCE”


  1. Spotkanie nauczycieli dotyczące nowego egzaminu maturalnego z języków obcych zgodnie z wytycznymi CKE.

  • Osoba prowadząca: Agnieszka Szawan – Paras – doradca metodyczny PODN w Oławie
  • Miejsce spotkania online: Platforma Microsoft Teams
  • Termin spotkania: 19.10.2022 r. (środa)
  • Godzina rozpoczęcia: 14:00 (przewidywany czas – 2 godz. dydaktyczne)

Osoby zainteresowane wyżej wymienionym spotkaniem proszone są o zgłoszenie udziału do dnia 18.10.2022 r. (środa) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl podając niezbędne informacje (tj. temat spotkania, imię, nazwisko, miejsce pracy, dane do kontaktu – telefon i email) w celu otrzymania linku umożliwiającego udział w spotkaniu.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!