Spotkanie SWiS nauczycieli matematyki – 25.11.2021 r.

Zainteresowani nauczyciele!!!

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI

Temat spotkania:

 1. Podsumowanie Powiatowego Konkursu Matematyka w Językach Obcych:
  • trudność arkusza zadań;
  • Najczęściej wybierane zadania;
  • wybór nagrodzonych uczniów;
  • rekomendacje do pracy na przyszły rok szkolny.
 2. Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki 2021.

 • Osoba prowadząca: Ewa Stelczyk – doradca metodyczny PODN w Oławie
 • Miejsce spotkania online: Platforma Microsoft Teams
 • Termin spotkania: 25.11.2021 r. (czwartek)
 • Godzina rozpoczęcia: 15:00 (przewidywany czas – 2 godz. dydaktyczne)

Osoby zainteresowane wyżej wymienionym spotkaniem proszone są o zgłoszenie udziału do dnia 22.11.2021 r. (poniedziałek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl podając niezbędne informacje (tj. temat spotkania, imię, nazwisko, miejsce pracy, dane do kontaktu – telefon i email) w celu otrzymania linku umożliwiającego udział w spotkaniu.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!