Spotkanie SWiZ Doradców Zawodowych – 22.03.2021 r.

Zainteresowani dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i doradcy zawodowi!!!

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Zawodowych

„JAK POMÓC W WYBORACH ZAWODOWYCH UCZNIÓW W KONTEKŚCIE ZAGROŻEŃ I NIEPEWNOŚCI?”

  • Osoba prowadząca: Nauczyciel konsultant ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz doradztwa edukacyjno – zawodowego  
  • Miejsce spotkania online: Platforma Microsoft Teams
  • Termin spotkania: 22.03.2021 r. (poniedziałek)
  • Godzina rozpoczęcia: 14:00 (przewidywany czas – 2 godz. dydaktyczne)

Osoby zainteresowane wyżej wymienionym spotkaniem proszone są o zgłoszenie udziału do dnia 18.03.2021 r. (czwartek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl podając niezbędne informacje (tj. temat spotkania, imię, nazwisko, dane do kontaktu – telefon i email) w celu otrzymania loginu i hasła do platformy Microsoft Teams, umożliwiającego udział w wybranym spotkaniu.