Szkolenie „Mój talent” – 11.10.2022 r.

Zainteresowani nauczyciele, uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia wychowawców!!!
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na szkolenie stacjonarne z cyklu:

„Mój talent”


Cel szkolenia:
  • Umiejętność określania swojego talentu oraz sposoby wykorzystywania go do samorozwoju i osiągnięcia sukcesu.

Zagadnienia:
  • Jak definiujemy talent.
  • Poszukiwanie swoich mocnych stron, swojego talentu.
  • Propozycje zajęć dla uczniów.

  • Osoba prowadząca: Jolanta Malanowska – nauczyciel konsultant PODN w Oławie
  • Miejsce szkolenia: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława
  • Forma szkolenia: wykład z prezentacją, ćwiczenia interaktywne, dyskusja
  • Koszt szkolenia: bezpłatne
  • Termin szkolenia: 11.10.2022 r. (wtorek)
  • Godzina rozpoczęcia: 14:30 (przewidywany czas zajęć – 3 godz. dydaktyczne)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 07.10.2022 r. (piątek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.


Odnośniki: