Szkolenie online „Edpuzzle – praca z filmem” – 20.04.2022 r.

Zainteresowani nauczyciele!!!
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na szkolenie online pt.:

„Edpuzzle – praca z filmem”


Zagadnienia:
 1. Podstawowe funkcje aplikacji (zasoby, przygotowanie zadań, tworzenie klas, udostępnianie).
 2. Aktywizowanie uczniów online i w klasie dzięki interaktywnym ćwiczeniom.
 3. Lekcja odwrócona z Edpuzzle, monitorowanie postępów ucznia.
 4. Inspiracja na zajęcia.

 • Osoba prowadząca: Magdalena Maziarz
 • Koordynator szkolenia: Agnieszka Szawan – Paras – doradca metodyczny PODN w Oławie
 • Miejsce szkolenia: Platforma Microsoft Teams
 • Forma szkolenia: online
 • Koszt szkolenia: 20 zł/os.
 • Termin szkolenia: 20.04.2022 r. (środa)
 • Godzina rozpoczęcia: 17:00 (przewidywany czas zajęć – 2 godz. dydaktyczne)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 15.04.2022 r. (piątek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.


Odnośniki: