Szkolenie online „Historia i Teraźniejszość – nowy przedmiot w szkole ponadpodstawowej”- 30.06.2022 r.

Zainteresowani nauczyciele !!!
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na szkolenie online:

„Historia i Teraźniejszość – nowy przedmiot w szkole ponadpodstawowej”


Cel szkolenia:
 • Podstawowe założenia zmian programowych wprowadzanych od 1 września 2022 r.
 • Organizacja nauczania przedmiotów historia i teraźniejszość, historia, WOS rozszerzony.
 • Kwalifikacje wymagane od nauczycieli.
 • Harmonogram wprowadzanych zmian.

Zagadnienia:
 1. Prawne aspekty HiT-u.
 2. Analiza podstawy programowej HiT.
 3. Dyskusja.

 • Osoba prowadząca: Roman Lorens
 • Miejsce szkolenia online: Platforma Microsoft Teams
 • Koszt szkolenia: bezpłatne
 • Termin szkolenia: 30.06.2022 r. (czwartek)
 • Godzina rozpoczęcia: 16:00 (przewidywany czas zajęć 6 godzin dydaktycznych)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 27.06.2022 r. (poniedziałek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.


Odnośniki: