Szkolenie online „Infografika – atrakcyjna prezentacja informacji” – 16.11.2022 r.

Zainteresowani nauczyciele!!!
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Oławie zaprasza na szkolenie online nt.:

Infografika – atrakcyjna prezentacja informacji


Cel szkolenia:
 • Zdobycie przez uczestników wiadomości na temat infografiki i umiejętności jej tworzenia.
 • Poznanie serwisu Canva.

Zagadnienia:
 • Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:
  • czym są infografiki i dlaczego warto się nimi posługiwać,
  • jakie są rodzaje infografiki,
  • jakie są zasady i reguły tworzenia infografiki,
  • jak zaplanować i stworzyć dobrą infografikę przy pomocy programów dostępnych w Internecie.

 • Osoba prowadząca: Edukator DBP  
 • Miejsce szkolenia: Platforma ClickMeeting
 • Forma szkolenia online: wykład z prezentacją, tworzenie infografiki w programie Canva, dyskusja na czacie, wykorzystanie narzędzi platformy do pracy zdalnej.
 • Koszt szkolenia: bezpłatne
 • Termin szkolenia: 16.11.2022 r. (środa)
 • Godzina rozpoczęcia: 13:00 (przewidywany czas zajęć – 2,5 godz.)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 14.11.2022 r. (poniedziałek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.


Odnośniki: