Szkolenie online „Nowa formuła egzaminu z j polskiego od roku 2023” – 18.05.2022 r.

Zainteresowani nauczyciele szkół ponadpodstawowych!!!
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na szkolenie online:

„Nowa formuła egzaminu z j. polskiego od roku 2023”


  • Osoba prowadząca: Blandyna Rosół – Niemirowska – doradca metodyczny PODN w Oławie, egzaminator OKE
  • Miejsce szkolenia online: Platforma Microsoft Teams POPPPiDM w Oławie
  • Koszt szkolenia: bezpłatne
  • Termin szkolenia: 18.05.2022 r. (środa)
  • Godzina rozpoczęcia: 15:00 (przewidywany czas zajęć – 2 godz. dydaktyczne)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 16.05.2022 r. (poniedziałek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.


Odnośniki: