Szkolenie online pt. „Internet – warsztat pracy nauczyciela i bibliotekarza”

Zainteresowani nauczyciele!!!
Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Oławie zaprasza na szkolenie online nt.:

„Internet – warsztat pracy nauczyciela i bibliotekarza”


Cel szkolenia:
 • poznanie otwartych zasobów edukacyjnych dostępnych w Internecie możliwych do zastosowania na wszystkich etapach kształcenia oraz w bibliotekach,
 • poznanie zasad wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych w zgodzie z prawem oraz licencje Creative Commons.

Zagadnienia:
 1. Prawo autorskie.
 2. Creative Commons i Otwarte Zasoby Edukacyjne.
 3. Biblioteki cyfrowe i repozytoria.
 4. Otwarte zasoby cyfrowe – przykłady różnych inicjatyw.
 5. Rozwiązania wspomagające procesy realizowane za pomocą otwartych zasobów edukacyjnych.
 6. Prezentacja wybranych narzędzi pomocnych w codziennej pracy (prezi, canva, padlet).

 • Osoba prowadząca: Edukator DBP  
 • Forma szkolenia: online: wykład z prezentacją, praca w wybranych programach (po założeniu konta), ćwiczenia interaktywne, dyskusja na czacie, wykorzystanie narzędzi platformy do pracy zdalnej
 • Koszt szkolenia: bezpłatne
 • Termin szkolenia: 2 grudnia 2020 r. (środa)
 • Godzina rozpoczęcia: 13:00 (przewidywany czas zajęć – 2 godz.)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 01.12.2020 r. (wtorek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.
Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej ośrodka w zakładce wnioski.