Szkolenie online pt. „Prawo autorskie w szkole”

Zainteresowani nauczyciele!!!
Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Oławie zaprasza na szkolenie online pt.:

„Prawo autorskie w szkole”


Cel szkolenia:
 • zapoznanie nauczycieli z podstawami prawa autorskiego,
 • z zakresem dozwolonego użytku w edukacji, a szczególnie z zasadami wykorzystywania materiałów pobranych z Internetu

Zagadnienia:
 1. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego.
 2. Prawa autorskie osobiste i majątkowe.
 3. Dozwolony użytek osobisty oraz publiczny (szczególne uprawnienia instytucji oświatowych tzw. „użytek szkolny” oraz uprawnienia bibliotek szkolnych).
 4. Omówienie zagadnień związanych z dozwolonym użytkiem w edukacji (ogólne zasady korzystania z utworów i ich zwielokrotniania w ramach użytku szkolnego, w tym m.in. odtwarzanie filmów na lekcjach i poza nimi).
 5. Internet a prawo autorskie: wykorzystywanie materiałów pobranych z Internetu, rozpowszechnianie materiałów w sieci, imprezy szkolne a korzystanie z cudzych utworów, co wolno zamieszczać na stronie internetowej szkoły i biblioteki (m. in. ochrona wizerunku), internet a twórczość multimedialna (korzystanie z legalnych źródeł: domena publiczna i bardzo ogólnie licencje Creative Commons).

 • Osoba prowadząca: Edukator DBP  
 • Forma szkolenia: online: wykład, prezentacja, dyskusja
 • Koszt szkolenia: bezpłatne
 • Termin szkolenia: 12 styczeń 2021 r. (wtorek)
 • Godzina rozpoczęcia: 12:00 (przewidywany czas zajęć – 2 godz.)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 08.01.2021 r. (piątek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.
Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej ośrodka w zakładce wnioski.