Szkolenie online pt. „Prezi – nowa generacja tworzenia treści online – nie tylko prezentacja”

Zainteresowani nauczyciele!!!
Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Oławie zaprasza na szkolenie online nt.:

„Prezi – nowa generacja tworzenia treści online – nie tylko prezentacja”


Cel szkolenia:
  • Nabycie umiejętności tworzenia multimedialnych materiałów o charakterze promocyjnym, edukacyjnym i informacyjnym.

Zagadnienia:
  1. Funkcje i możliwości tworzenia multimedialnych materiałów informacyjnych, promocyjnych czy edukacyjnych w programie Prezi.com.
  2. Utworzenie multimedialnego projektu na podstawie wybranego szablonu (np. prezentacji, plakatu, grafiki do mediów społecznościowych i Prezi Video).
  3. Rejestracja w serwisie prezi.com i utworzenie multimedialnego projektu.

UWAGA!!!

wymagane założenie konta na https://prezi.com/


  • Osoba prowadząca: Edukator DBP  
  • Forma szkolenia online: wykład, prezentacja, ćwiczenia interaktywne, dyskusja, wykorzystanie narzędzi platformy do pracy zdalnej, praca na własnych kontach w prezi.com
  • Koszt szkolenia: bezpłatne
  • Termin szkolenia: 3 marca 2021 r. (środa)
  • Godzina rozpoczęcia: 13:00 (przewidywany czas zajęć – 2 godz.)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 02.03.2021 r. (wtorek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.
Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.

Odnośniki: