Szkolenie online pt. „Procedury egzaminu ósmoklasisty w roku 2022”

Zainteresowani nauczyciele!!!
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na szkolenie online pt.:

„PROCEDURY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU 2022”


Zagadnienia:
  1. Zasady przeprowadzania egzaminu dla przewodniczących zespołów nadzorujących.
  2. Zasady przeprowadzania egzaminu dla członków zespołów nadzorujących.
  3. Wymagania egzaminacyjne wg MEN na 2022 rok z podstawowych przedmiotów egzaminacyjnych.

  • Osoba prowadząca: Blandyna Rosół – Niemirowska – doradca metodyczny PODN w Oławie
  • Miejsce szkolenia: Platforma Microsoft Teams
  • Forma szkolenia online: wykład
  • Koszt szkolenia: bezpłatne
  • Termin szkolenia: 19.01.2022 r. 26.01.2022 r. (środa)
  • Godzina rozpoczęcia: 15:00 (przewidywany czas zajęć – 2 godz.)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 24.01.2022 r. (poniedziałek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.


Odnośniki: