Szkolenie online pt. „Wakelet i Padlet – cyfrowe narzędzia do przygotowania zajęć oraz tworzenia wspólnych kolekcji”

Zainteresowani nauczyciele!!!
Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Oławie zaprasza na szkolenie online nt.:

„Wakelet i Padlet – cyfrowe narzędzia do przygotowania zajęć oraz tworzenia wspólnych kolekcji”


Cel szkolenia:
  • Nabycie umiejętności tworzenia multimedialnych materiałów o charakterze promocyjnym, edukacyjnym i informacyjnym.

Zagadnienia:
  1. Funkcje i możliwości tworzenia multimedialnych materiałów informacyjnych, promocyjnych czy edukacyjnych w programie Wakelet i Padlet.
  2. Utworzenie multimedialnej kolekcji na wybrany przez Uczestnika temat.
  3. Rejestracja w serwisie Wakelet i utworzenie multimedialnej tablicy.
  4. Poznanie alternatywy dla Wakelet, czyli aplikacji Lino i Padlet.

  • Osoba prowadząca: Edukator DBP  
  • Forma szkolenia: online: wykład z prezentacją, ćwiczenia interaktywne, dyskusja na czacie, wykorzystanie narzędzi platformy do pracy zdalnej, praca na własnych kontach
  • Koszt szkolenia: bezpłatne
  • Termin szkolenia: 17 luty 2021 r. (środa)
  • Godzina rozpoczęcia: 13:00 (przewidywany czas zajęć – 2 godz.)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 16.02.2020 r. (wtorek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.
Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.

Odnośniki: