Szkolenie pt. „Kształtowanie odporności psychicznej dziecka” – 29 marca 2022 r.

Zainteresowani nauczyciele, uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia dla wychowawców!!!
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na szkolenie stacjonarne z cyklu.:

„Kształtowanie odporności psychicznej dziecka”

część IV

Zapobieganie kryzysom suicydalnym (samobójstwa i próby samobójcze)


Cel szkolenia:
  • Zapobieganie próbom samobójczym i samobójstwom dzieci i młodzieży.

Zagadnienia:
  1. Czym jest odporność psychiczna dziecka;;
  2. Jakie możliwości ma nauczyciel w rozpoznawaniu kryzysu suicydalnego swoich uczniów?
  3. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka w kryzysach suicydalnych.

  • Osoba prowadząca: Jolanta Malanowska – nauczyciel konsultant PODN w Oławie
  • Miejsce szkolenia: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Pl. Zamkowy 18
  • Forma szkolenia – zajęcia stacjonarne: wykład z prezentacją, ćwiczenia interaktywne, dyskusja
  • Koszt szkolenia: bezpłatne
  • Termin szkolenia części IV: 29.03.2022 r. (wtorek)
  • Godzina rozpoczęcia: 14:30 (przewidywany czas zajęć – 3 godz. dydaktyczne)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 25.03.2022 r. (piątek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.


Odnośniki: