Szkolenie pt. „Rozwój inteligencji emocjonalnej dzieci” część I

Zainteresowani nauczyciele, uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia dla wychowawców!!!
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na szkolenie stacjonarne z cyklu.:

„Rozwój inteligencji emocjonalnej dzieci”

część I

1.Odporność psychiczna dziecka

2. Empatia – umiejętność społeczna


Cel szkolenia dla części I:
  • Pomoc nauczycielom w kształtowaniu odporności psychicznej i empatii u dzieci.

Zagadnienia:
  1. Czym jest odporność psychiczna dziecka;
  2. Jakie możliwości ma nauczyciel w jej kształtowaniu;
  3. Czy empatii można się nauczyć?

  • Osoba prowadząca: Jolanta Malanowska – nauczyciel konsultant PODN w Oławie
  • Miejsce szkolenia: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Pl. Zamkowy 18
  • Forma szkolenia – zajęcia stacjonarne: wykład z prezentacją, ćwiczenia interaktywne, dyskusja
  • Koszt szkolenia: bezpłatne
  • Termin szkolenia części I: 12.10.2021 r. (wtorek)
  • Godzina rozpoczęcia: 14:30 (przewidywany czas zajęć – 2 godz. dydaktyczne)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 08.10.2021 r. (piątek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.


Odnośniki: