Szkolenie pt. „Rozwój inteligencji emocjonalnej dzieci” część II

Zainteresowani nauczyciele, uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia dla wychowawców!!!
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na szkolenie stacjonarne z cyklu:

„Rozwój inteligencji emocjonalnej dzieci”

część II

 1. Odporność psychiczna dziecka zapobieganie kryzysom suicydalnym (samobójstwa i próby samobójcze)

Cel szkolenia dla części II:
 • Pomoc nauczycielom w kształtowaniu odporności psychicznej i empatii u dzieci.
 • Zapobieganie próbom samobójczym i samobójstwom dzieci i młodzieży.

Zagadnienia:
 1. Czym jest odporność psychiczna dziecka;
 2. Jakie możliwości ma nauczyciel w rozpoznawaniu kryzysu suicydalnego swoich uczniów?;
 3. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka w kryzysach suicydalnych.

 • Osoba prowadząca: Jolanta Malanowska – nauczyciel konsultant PODN w Oławie
 • Miejsce szkolenia: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Pl. Zamkowy 18
 • Forma szkolenia – zajęcia stacjonarne: wykład z prezentacją, ćwiczenia interaktywne, dyskusja
 • Koszt szkolenia: bezpłatne
 • Termin szkolenia części II: 24.11.2021 r. 01.12.2021 r. (środa)
 • Godzina rozpoczęcia: 14:30 (przewidywany czas zajęć – 3 godz. dydaktyczne)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 19.11.2021 r. (piątek) 29.11.2021 r. (poniedziałek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.


Odnośniki: