Szkolenie pt. „Rozwój inteligencji emocjonalnej dzieci” część III – 15 marca 2022 r.

Zainteresowani nauczyciele, uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia dla wychowawców!!!
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na szkolenie stacjonarne z cyklu.:

„Rozwój inteligencji emocjonalnej dzieci”

część III

Przywództwo


Cel szkolenia:
  • Jak wzmacniać cechy przywódcy w rzeczywistości szkolnej.

Zagadnienia:
  1. Definicje przywództwa;
  2. Cechy przywódcy, jak je wzmacniać, modelować, wykorzystywać w pracy z uczniami, grupą;
  3. Szkoła: „kuźnią talentów” przywódczych.

  • Osoba prowadząca: Jolanta Malanowska – nauczyciel konsultant PODN w Oławie
  • Miejsce szkolenia: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Pl. Zamkowy 18
  • Forma szkolenia – zajęcia stacjonarne: wykład z prezentacją, ćwiczenia interaktywne, dyskusja
  • Koszt szkolenia: bezpłatne
  • Termin szkolenia części III: 15.03.2022 r. (wtorek)
  • Godzina rozpoczęcia: 14:30 (przewidywany czas zajęć – 2 godz. dydaktyczne)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 11.03.2022 r. (piątek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.


Odnośniki: