Szkolenie „Zasada pięciu godzin – jak wykorzystać swój talent dla określenia ścieżki kariery” – 14.12.2022 r.

Zainteresowani nauczyciele, uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia wychowawców!!!
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na szkolenie online z cyklu:

„Zasada pięciu godzin – jak wykorzystać swój talent dla określenia ścieżki kariery”


Cel szkolenia:
 • Umiejętność wykorzystania swojego talentu dla samorozwoju i osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Zagadnienia:
 1. Na czym polega zasada pięciu godzin
 2. Nasze skuteczne samokształcenie,
 3. Trzy filary samokształcenia.
 4. Propozycja zajęć dla uczniów.

 • Osoba prowadząca: Jolanta Malanowska – nauczyciel konsultant PODN w Oławie
 • Miejsce szkolenia online: Platforma Microsoft Teams
 • Forma szkolenia: wykład z prezentacją, ćwiczenia interaktywne, dyskusja
 • Koszt szkolenia: bezpłatne
 • Termin szkolenia: 14.12.2022 r. (środa)
 • Godzina rozpoczęcia: 18:00 (przewidywany czas zajęć – 3 godz. dydaktyczne)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 12.12.2022 r. (poniedziałek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.


Odnośniki: