Uczeń z autyzmem w szkole ogólnodostępnej

Zainteresowani nauczyciele!!

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza do udziału w warsztatach nt.:

„Uczeń z autyzmem w szkole ogólnodostępnej”

Cel szkolenia:

  • Rozwijanie umiejętności w zakresie rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia z autyzmem (zespołem Aspergera).

Zagadnienia:

  1. Potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia z autyzmem (ze zwróceniem uwagi na efektywną komunikację z otoczeniem oraz funkcjonowanie społeczne).
  2. Wsparcie ucznia z autyzmem – bariery i zasoby w środowisku szkolnym.
  3. Diagnoza funkcjonalna ucznia z autyzmem a organizacja procesu dydaktycznego. Podkreślanie mocnych stron.

MIEJSCE SZKOLENIA: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Pl. Zamkowy 18 

  • Osoba prowadząca: dr Lidia Sikora – pedagog (pedagogika specjalna), logopeda, doradca metodyczny ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego, edukator
  • Forma doskonalenia: warsztat
  • Koszt szkolenia: 60 zł/os.
  • Termin szkolenia: 17 listopada 2020 r. (wtorek)
  • Godzina rozpoczęcia: 16:00
  • Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Szanowni Państwo z uwagi na sytuację panującą w kraju termin warsztatów i forma mogą ulec zmianie.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 13.11.2020 r. (piątek) na adres email: sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia), faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej ośrodka: www.poradnia.olawa.pl