Warsztat „Autorska metoda terapii rotacyzmów i pararotacyzmów” – 10.12.2022 r.

Zainteresowani neurologopedzi, logopedzi!!
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na warsztaty pt.:

„Autorska metoda terapii rotacyzmów i pararotacyzmów”


Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

Warsztat przeznaczony jest dla logopedów i neurologopedów jako skuteczne narzędzie do pracy z pacjentem


Tematyka:
 • Opracowana i wdrożona przez mgr Jacka Asperskiego metoda terapii rotacyzmów i pararotacyzmu jest procedurą szybką (trwa najczęściej wraz z pełną stabilizacją 6-8 do 10 spotkań), skuteczną i nieinwazyjną. Unikalny sposób uzyskiwania i automatyzacji (zaburzonego) fonemu odbywa się z pominięciem mechanicznej ingerencji w strefę nasady, trudnej do zaakceptowania przez pacjentów. Dysfunkcje słuchu typu przewodzeniowego zwykle nie są przeszkodą. Podczas prowadzonych warsztatów słuchacze będą mogli obejrzeć liczne nagrania z prowadzonych spotkań terapeutycznych. Technika stosowana jest przez mgr J. Asperskiego z powodzeniem od wielu lat wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W dostępnym piśmiennictwie polskim i obcojęzycznym brak jest doniesień o stosowanym podejściu.

Program Warsztatu:
 1. Głoska „r” w systemie fonologicznym języka polskiego – charakterystyka i opis artykulacji.
 2. Głoska „r” w ontogenezie.
 3. Przyczyny substytucji i deformacji fonemu.
 4. Symptomatologia rotacyzmów.
 5. Przegląd dostępnych w literaturze polskiej metod uzyskiwania głoski – ich analiza i ocena.
 6. Algorytm czynności w prezentowanej metodzie:
  1. etap przygotowawczy,
  2. wywołania fonemu (ćwiczenia praktyczne),
  3. stabilizacja nowych stereotypów kinestetyczno – ruchowych w logotomach, pozycjach wokalicznych, konsonantycznych, krótszych i dłuższych tekstach,
  4. fakultatywnie – próba uzyskania głoski u dziecka (osoba dorosła) z wadą,
  5. prezentacja filmów z działalności praktycznej w gabinecie (dzieci, młodzież, osoby dorosłe).
 7. Pytania, dyskusja.

 • Osoba prowadząca: mgr Jacek Asperski: absolwent Podyplomowego studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1979 r.), logopeda z drugim stopniem specjalizacji zawodowej, neurologopeda. Wieloletni przewodniczący Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka w Warszawie. Pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu oraz Poradni Logopedycznej Kaliskiej Agencji Medycznej „Medix”.
 • Miejsce szkolenia: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława
 • Forma doskonalenia: warsztat
 • Koszt warsztatu: 200 zł/osobę
 • Termin warsztatu: 10.12.2022 r. (sobota)
 • Godzina rozpoczęcia: 10:00 (przewidywany czas zajęć – 5 godzin)

UWAGA!!!
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 25.11.2022 r. (piątek) 08.12.2022 r. (czwartek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.


Odnośniki: