Warsztaty online „Od różnicy do podobieństwa – poznajemy siebie i świat dookoła. Zajęcia kulturoznawcze na lekcjach języka obcego z uczniami z doświadczeniem migracji. Wymiana doświadczeń. Scenariusze lekcji” – 27.04.2022 r.

Zainteresowani nauczyciele !!!
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na warsztaty online:

„Od różnicy do podobieństwa – poznajemy siebie i świat dookoła. Zajęcia kulturoznawcze na lekcjach języka obcego z uczniami z doświadczeniem migracji. Wymiana doświadczeń. Scenariusze lekcji”


  • Osoba prowadząca: Agnieszka Szawan – Paras – doradca metodyczny PODN w Oławie
  • Miejsce: Platforma Microsoft Teams
  • Koszt: bezpłatne
  • Termin : 27.04.2022 r. (środa)
  • Godzina rozpoczęcia: 13:00 (przewidywany czas zajęć – 2 godz. dydaktyczne)

Zgłoszenia udziału w warsztatach przyjmujemy do dnia 25.04.2022 r. (poniedziałek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.


Odnośniki: