Warsztaty online „Praca z uczniem z doświadczeniem migracji na lekcji informatyki – podziel się swoim doświadczeniem” – 28.04.2022 r.

Zainteresowani nauczyciele !!!
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na warsztaty online:

„Praca z uczniem z doświadczeniem migracji na lekcji informatyki – podziel się swoim doświadczeniem”


  • Osoba prowadząca: Ewa Stelczyk – doradca metodyczny PODN w Oławie
  • Miejsce: Platforma Microsoft Teams
  • Koszt: bezpłatne
  • Termin : 28.04.2022 r. (czwartek)
  • Godzina rozpoczęcia: 13:00 (przewidywany czas zajęć – 2 godz. dydaktyczne)

Zgłoszenia udziału w warsztatach przyjmujemy do dnia 25.04.2022 r. (poniedziałek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.


Odnośniki: