Warsztaty „Ukraińskie dzieci w przedszkolach i klasach 1-3” – 26.04.2022 r.

Zainteresowani nauczyciele, uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia dla wychowawców!!!
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na warsztaty stacjonarne:

„Ukraińskie dzieci w przedszkolach i klasach 1-3”


Cel szkolenia:
  • Wymiana doświadczeń nauczycieli przedszkoli i nauczania zintegrowanego jak sobie radzić w nowej sytuacji dydaktycznej i wychowawczej.

Zagadnienia:
  1. Wymagania programowe a możliwości przyswojenia wiedzy przez uczniów ukraińskich.
  2. Problemy wychowawcze wywołane nową sytuacją w klasie,grupie.

  • Osoba prowadząca: Jolanta Malanowska – nauczyciel konsultant PODN w Oławie
  • Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Pl. Zamkowy 18
  • Forma: zajęcia stacjonarne – wykład z prezentacją, ćwiczenia interaktywne, dyskusja
  • Koszt: bezpłatne
  • Termin : 26.04.2022 r. (wtorek)
  • Godzina rozpoczęcia: 14:30 (przewidywany czas zajęć – 3 godz. dydaktyczne)

Zgłoszenia udziału w warsztatach przyjmujemy do dnia 25.04.2022 r. (poniedziałek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.


Odnośniki: