XIX POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNO – LOGICZNY

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I – IV szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych Powiatu Oławskiego do udziału w

XIX POWIATOWYM KONKURSIE MATEMATYCZNO – LOGICZNYM

Konkurs ten będzie przebiegał dwuetapowo w formie zdalnej:

I etap – szkolny – odbędzie się w szkołach 31.03.2022r. (czwartek) o godz. 8:00

II etap – powiatowy – przeprowadzi konkursowa komisja 07.04.2022 r. (czwartek) o godzinie 12:30.

Zadania do etapu szkolnego zostaną dostarczone do szkół przez przedstawiciela POPPPiDM w Oławie lub pocztą, podobnie jak rozwiązania oraz punktacja. W przypadku, gdyby nie było możliwości przeprowadzenia konkursu stacjonarnie zostanie on przeprowadzony zdalnie.

Wszelkie informacje nt. konkursu znajdują się w Regulaminie w załączniku poniżej.

Załączniki:

Regulamin XIX Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego (Plik PDF, rozmiar 142 KB)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Organizatorzy konkursu:

Starostwo Powiatowe w Ołąwie,
Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno –
Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie