XV POWIATOWY KONKURS INFORMATYCZNY

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I – IV szkół ponadpodstawowych Powiatu Oławskiego do udziału w

XV POWIATOWYM KONKURSIE INFORMATYCZNYM NA PROJEKT GRAFICZNY KARTKI I KOPERTY ŚWIĄTECZNEJ

Konkurs ten będzie przebiegał dwuetapowo:

I etap – szkolny – przeprowadzicie Państwo w swoich szkołach do 20 listopada 2020 r.

II etap – powiatowy – przeprowadzi komisja powołana przez POPPPiDM w Oławie w naszym ośrodku, 26 listopada 2020 r. (do tego dnia, do godziny 12.00 prosimy o  dostarczenie prac konkursowych).

Wszelkie informacje nt. konkursu znajdują się w Regulaminie w załączniku poniżej.

Załączniki:

Regulamin XV Powiatowego Konkursu Informatycznego (Plik PDF, rozmiar 89 KB)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Organizatorzy konkursu:

Starostwo Powiatowe w Ołąwie,
Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno –
Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie