XVII POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNO – LOGICZNY

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I – IV szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych Powiatu Oławskiego do udziału w

XVII POWIATOWYM KONKURSIE MATEMATYCZNO – LOGICZNYM

Konkurs ten będzie przebiegał dwuetapowo:

I etap – szkolny – odbędzie się w szkołach 19.11.2020r. (czwartek) o godz. 8.00

II etap – powiatowy – przeprowadzi 26.11.2020r. o godz. 12.30 (czwartek).

W przypadku, gdyby nie było możliwości przeprowadzenia konkursu stacjonarnie zostanie on przeprowadzony zdalnie.

Wszelkie informacje nt. konkursu znajdują się w Regulaminie w załączniku poniżej.

Załączniki:

Regulamin XVII Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego (Plik PDF, rozmiar 206 KB)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Organizatorzy konkursu:

Starostwo Powiatowe w Ołąwie,
Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno –
Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie