Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym w 2021 r. w zakresie języka niemieckiego

Zainteresowani nauczyciele szkół ponadpodstawowych!!!
Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza na szkolenie online pt.:

„ZMIANY W WYMAGANIACH EGZAMINACYJNYCH NA EGZAMINIE MATURALNYM W 2021 R.
– JĘZYK NIEMIECKI”


Cele szkolenia:

Zapoznanie nauczycieli języka niemieckiego przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego z wprowadzonymi zmianami w wymaganiach egzaminacyjnych.


Zagadnienia:
  1. Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie maturalnym w roku 2021 w zakresie języka niemieckiego;
  2. Analiza porównawcza;
  3. Wdrożenie zmian w pracy z uczniem.

Dodatkowe informacje:
  • Osoba prowadząca szkolenie: Agnieszka Szawan – Paras – doradca metodyczny ds. języków obcych PODN
  • Forma szkolenia: online
  • Miejsce realizacji szkolenia: Microsoft Teams
  • Koszt szkolenia: bezpłatne
  • Termin szkolenia: 03.02.2021 r. (środa)
  • Czas trwania: godz. 15:00 – 16:30 – wykład, następnie warsztaty i praca moderowana – samokształceniowa (czat z uczestnikami oraz praca własna z otrzymanymi materiałami)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 28.01.2021 r. (czwartek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.
Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski.