Harmonogram szkoleń: ,,Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku”

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w OŁAWIE
zaprasza nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na szkolenia

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty oraz na egzaminie maturalnym w 2021 r.


HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

LpSZKOLENIETERMIN SZKOLENIAPROWADZĄCY
1Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w zakresie  J. POLSKIEGO28.01.2021 r. godz.16.00Blandyna Rosół-Niemirowska doradca metodyczny ds. j. polskiego
2Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w zakresie MATEMATYKI04.02.2021 r. godz.15.00Ewa Stelczyk doradca metodyczny  ds. matematyki
3Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w zakresie J. ANGIELSKIEGO02.02.2021 r. godz. 15.00Agnieszka Szawan-Paras doradca metodyczny ds. j. obcych
4Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w zakresie J. NIEMIECKIEGO27.01.2021 r. godz.15.00Agnieszka Szawan-Paras doradca metodyczny ds. j. obcych  

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

LpSZKOLENIETERMIN SZKOLENIAPROWADZĄCY
1Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym w zakresie J. POLSKIEGO27.01.2021 r. godz.16.00Blandyna Rosół-Niemirowska doradca metodyczny ds. j. polskiego
2Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym w zakresie MATEMATYKI28.01.2021 r. godz.15.00Ewa Stelczyk doradca metodyczny  ds.matematyki
3Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym w zakresie J. ANGIELSKIEGO28.01.2021 r. godz. 15.00Agnieszka Szawan-Paras doradca metodyczny ds. j. obcych
4Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym w zakresie J. NIEMIECKIEGO03.02.2021 r. godz.15.00Agnieszka Szawan-Paras doradca metodyczny ds. j. obcych