Komunikat Dyrektora POPPPiDM maj 2020

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29.04.2020r. zmieniającym Rozporządzenie w czasie czasowego ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałania i zwalczania COVID- 19

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oławie wznawia działalność diagnostyczą w formie bezpośredniej pracy
w zakresie wydania dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży odpowiedniego
do ich potrzeb
.

Priorytetowo przyjmowane będą: dzieci/uczniowie wymagające wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, odroczenia obowiązku szkolnego, gotowości szkolnej oraz inne w sprawach pilnych w miarę możliwości organizacyjnych placówki. 

Z rodzicami/opiekunami dzieci zgłoszonych i dotychczas nieprzyjętych, pracownicy Poradni będę kontaktować się telefonicznie.

 KONTAKT ZDALNY        

Placówka działa z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, które polegają min. na ograniczeniu kontaktu osobistego pracowników z klientami Poradni. Dlatego też specjaliści Poradni będą nadal udzielać Państwu wsparcia i pomocy także w sposób zdalny.

Kontakt z pedagogami, psychologami, logopedami oraz doradcami zawodowymi jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w godzinach pracy Poradni codziennie od 8.00 do 15.00; 
e-mail : pppolawa@op.pl lub bezpośrednio do specjalistów (adresy e-mail
w zakładce KONTAKT), tel. 71/313-22-39

       SKŁADANIE WNIOSKÓW, ZAŁATWIANIE INNYCH SPRAW

Prosimy o składanie wniosków do Poradni oraz innej dokumentacji drogą elektroniczną, za pośrednictwem skrzynki epuap lub osobiście codziennie
w sekretariacie Poradni jedynie w godzinach 10.00 – 12.00

     ZASADY FUNKCJONOWANIA PORADNI W WARUNKACH  STANU EPIDEMII

Drodzy Rodzice,

ze względów epidemiologicznych, proszę o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania Poradni, w tym z warunkami prowadzenia badań
diagnostycznych oraz przestrzeganie zasad: czytaj więcej