KONSULTACJE TELEFONICZNE I MAILOWE W OKRESIE FERII ZIMOWYCH

Zapraszamy do kontaktu rodziców/opiekunów, którzy są zaniepokojeni rozwojem i zachowaniem swoich dzieci szczególnie z powodu doświadczania negatywnych skutków epidemii oraz izolacji od rówieśników.

codziennie w godzinach 9.00-14.00

tel. 798-808-269

mail: sekretariat-poradnia@poradnia.olawa.pl

lub bezpośrednio do pracowników – maile w zakładce KONTAKT

WSPARCIA UDZIELAJĄ PSYCHOLODZY I PEDAGODZY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w OŁAWIE