P R O G R A M EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 04.10.2021 r. – 10.10.2021 r.

OFERTA DLA UCZNIÓW

Konkurs dla  uczniów szkół podstawowych – klas V-VIII i ponadpodstawowych:

„I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografiipod hasłem: „Jesteśmy różni – jesteśmy razem”
 • W DNIACH: 8.10 – 29.10.2021 r.
 • Prace literackie należy dostarczyć do dnia 05.11.2021 r. do godziny 15:30
 • MIEJSCE: POWIATOWY OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ I DORADZTWA METODYCZNEGO W OŁAWIE,PLAC ZAMKOWY 18

Załączniki :

oraz zgody na przetwarzanie:


Warsztaty
„Rerki, kapki, szumki, syczki – tak ćwiczą nasze języczki” Dla dzieci 5 – 7 letnich
(zostaną przeprowadzone w ustalonym terminie, o którym uczestnicy warsztatów zostaną powiadomieni)

OFERTA ADRESOWANA DO RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Konsultacje dla rodziców, nauczycieli i szkolnych specjalistów

„Jak wspierać i skutecznie pomagać dzieciom i uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania, pisania” prowadzą:
 • w dniu: 5.10.2021 r. od godz.13:00 – 15:00 : pedagog Jolanta Szuszkiewicz – gabinet nr 11 oraz od godz. 15:00 – 16:00: pedagog – Małgorzata Kruszakin gabinet nr 14
 • w dniu: 06.10.2021 r. od godz.14:30 – 16:30:  – pedagog Małgorzata Urysz – Rosłońska – gabinet nr 16

„Jak wspierać i skutecznie pomagać dzieciom i uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki o charakterze dyskalkulii” prowadzi:

 • w dniu: 07.10.2021 r. od godz.13:30 – 15:30:  – pedagog Małgorzata Miętkiewicz – gabinet nr 4

Uwaga: obowiązuje wcześniejsza rejestracja w sprawie udziału w konsultacjach do dnia 04.10.2021
w godzinach: 7:30 – 15:00 r. pod nr telefonu: 71 31 32 239

MIEJSCE: POWIATOWY OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ I DORADZTWA METODYCZNEGO W OŁAWIE, PLAC ZAMKOWY 18

Konsultacje dla dzieci z problemami w rozwoju mowy udziela:
 • w dniu: 04.10.2021 r. od godz. 12:00 – 15:00 logopeda Agata Piotrowska – gabinet nr 9.
 • obowiązuje zgłoszenie telefoniczne: 71 31 23 239 do 01.10.2021 r. w godzinach: 7:30 – 15:00
 • MIEJSCE: POWIATOWY OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ I DORADZTWA METODYCZNEGO W OŁAWIE,PLAC ZAMKOWY 18
 • Załącznik: Zaproszenie na konsultacje w ramach ETŚD (Plik PDF, 211 KB)

Punkt diagnozy „ryzyka dysleksji” dla dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 latki) oraz wczesnoszkolnym
(I-III klasa szkoły podstawowej) badania prowadzą:
 • Halina Pawińska – gabinet.  nr 7, w dniu: 06.10.2021, godz. 12:00 – 15:00 oraz Anna Mazur-Grasza – gabinet nr 9,

PREZENTACJA  KSIĄŻEK,  ARTYKUŁÓW I CZASOPISM  ORAZ ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH 
NA  TEMAT  DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ
 • W DNIACH: 04.10.2021 r. – 29.10.2021 r.   
 • MIEJSCE: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OŁAWIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ORGANIZATORZY EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI
POWIATOWY OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ I DORADZTWA METODYCZNEGO
W OŁAWIE: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA, BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA