PODSUMOWANIE KONKURSÓW W POWIATOWYM OŚRODKU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I DORADZTWA METODYCZNEGO W OŁAWIE

W dniu 8 grudnia 2022 r. w POPPPiDM w Oławie odbyło się podsumowanie trzech konkursów: XVIII Powiatowego Konkursu Ortograficznego, konkursu „I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii” pod hasłem „Każdy ma swoje bariery, ograniczenia – jak Ty pokonujesz swoje?” organizowanego w ramach XVIII Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji oraz konkursu „Złap stery do swojej kariery” organizowanego w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

XVIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny, koordynowany przez doradcę metodycznego Powiatowego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Oławie Panią Blandynę Rosół – Niemirowską jest skierowany do
uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu oławskiego. W finale konkursu wzięło udział 13 uczniów,
którzy podjęli wyzwanie sprawdzenia swoich umiejętności zapisu tekstu zgodnego z zasadami ortografii i interpunkcji. Spośród wszystkich uczestników najlepsi w ortografii okazali się następujący uczniowie:

 • I miejsce – Krzysztof Karaś, uczeń Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie;
 • II miejsce – Kinga Diug , uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie;
 • III miejsce – Natalia Gallus, uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie;
 • Wyróżnienie przyznano Patrycji Grabczak z Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie.

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprosił również dzieci, uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli do udziału w XVIII edycji obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Pieczę nad organizacją i przebiegiem przedsięwzięcia oraz konkursu sprawowała koordynator ETŚD Pani Halina Pawińska – wicedyrektor POPPPiDM w Oławie. 
W dniach 8.10.2022 – 30.11.2022 roku organizatorzy ETŚD zaprosili uczniów kl. V-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Konkursie Powiatowym pt. „I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii” pod hasłem „Przełamujemy bariery”. Tematyka konkursu brzmiała: „Każdy ma swoje bariery, ograniczenia – jak Ty pokonujesz swoje?” W bieżącym roku szkolnym – wzorem z ostatnich dwóch lat - konkurs miał również formę literacką. Regulamin konkursu przewidywał wykazanie się przez uczestników znajomością reguł poprawnego pisania i stosowania ich w praktyce, stwarzał możliwość wyrażania ekspresji twórczej inspirowanej własnymi doświadczeniami związanymi w pokonywaniu problemów w nauce czytania, pisania, w nauce matematyki. Nagrodzeni uczestnicy konkursu to: 

 • I miejsce – Jacek Bobek, uczeń Szkoły Podstawowej w Bystrzycy;
 • II miejsce:
  • Kornel Kiczaty, uczeń Szkoły Podstawowej w Bystrzycy;
  • Weronika Jakubowska, uczennica Szkoły Podstawowej w Bystrzycy;
  • Kacper Lange, uczeń Szkoły Podstawowej nr 8 w Oławie;
 • III miejsce:
  • Gabriela Łyskawa, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Oławie;
  • Hanna Surma, uczennica Gminnej Szkoły Podstawowej w Oławie;
 • Wyróżnienie otrzymała: Martyna Ciosek z Gminnej Szkoły Podstawowej w Oławie.

Kolejny konkurs rozstrzygnięty w POPPPiDM w Oławie odbył się w ramach XIV
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pt. „Złap stery do swojej kariery”. Przedsięwzięcie zostało
zorganizowane przez pedagogów i doradców zawodowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Oławie: Panią Jolantę Szuszkiewicz, Panią Annę Popardę – Amrogowicz oraz Panią Danutę Troskę. 
Konkurs „Złap stery do swojej kariery” miał na celu zachęcenie uczniów szkół podstawowych z klas IV-
VIII do refleksji na temat planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz kierowania karierą zawodową.
Zadaniem uczniów było przygotowanie prezentacji drogi zawodowej wybranej przez siebie osoby, która
w ocenie ucznia osiągnęła sukces zawodowy i przedstawienie jej w formie nagranego wywiadu lub
prezentacji multimedialnej. Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną kreatywnością prezentując
kariery zarówno osób bliskich jak i popularnych, znanych i sławnych. Uczniowie w ciekawy i
przemyślany sposób zaprezentowali ścieżki zawodowe swoich bohaterów, podkreślając ich
zaangażowanie, aktywność oraz konsekwencję w realizowaniu celów zawodowych.
W konkursie wzięło udział 11 uczniów szkół podstawowych, wśród których nagrodzono i wyróżniono
następujące osoby:

 • I miejsce:
  • Maria Wolny ze Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach;
  • Przemysław Ring ze Szkoły Podstawowej w Osieku;
 • II miejsce:
  • Kacper Szostek ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Oławie;
  • Natalia Błażków ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy;
 • III miejsce:
  • Antonina Kukiełka ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy;
  • Alicja Szaruga z Gminnej szkoły Podstawowej w Oławie;
  • Mateusz Maszkowski ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Oławie;
 • Wyróżnienia otrzymał:
  • Vladyslaw Babenko – uczeń Zespołu Palcówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie;
  • Szymon Sucharski – uczeń Szkoły Podstawowej w Chwalibożycach;
  • Emilia Niżałkowska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Oławie.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym! Dziękujemy uczniom za aktywny udział w
konkursach, a nauczycielom i opiekunom za zaangażowanie i zachęcenie dzieci i młodzieży do
włączenia się w inicjatywy zaproponowane przez POPPPiDM w Oławie.

Dziękujemy również Staroście Oławskiemu Panu Zdzisławowi Brezdeniowi za objęcie Honorowym Patronatem konkursów organizowanych przez naszą placówkę.