Sprawozdanie z konkursu literackiego zorganizowanego w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprosił dzieci, uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli do udziału w XIX edycji obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji organizowanego w dniach 2.10.2023 – .6.10.2022 roku.

Patronat nad kolejną edycją ETŚD przyjął – Starosta Powiatu Oławskiego, który w liście skierowanym do Dyrektora POPPPiDM – Pani Danuty Troski podkreślił, iż działania, inicjatywy podejmowane w Ośrodku propagujące skuteczne sposoby przezwyciężania trudności edukacyjnych zawsze spotykają się w środowisku z uznaniem, jak również poparciem i przychylnością samorządu powiatowego.
Zainteresowana grupa rodziców, nauczycieli, uczniów i młodzieży przyjęła zaproszenia organizatorów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji do udziału w proponowanych przedsięwzięciach oraz Powiatowym Konkursie pt. „I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii”.
Pieczę nad organizacją i przebiegiem przedsięwzięcia oraz Konkursu sprawowała koordynator Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji Halina Pawińska – wicedyrektor Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie.

W dniach 2.10.2023 – 30.11.2023 roku organizatorzy ETŚD zaprosili uczniów kl. V-VIII do udziału w Konkursie Powiatowym pt. „I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii” pod hasłem „Uczeń z dysleksją w cyfrowym świecie”. Tematyka konkursu brzmiała: „Ja i moja sieć”. W bieżącym roku szkolnym – wzorem z ostatnich trzech lat – konkurs miał również formę literacką. Regulamin konkursu przewidywał wykazanie się przez uczestników znajomością reguł poprawnego pisania i stosowania ich w praktyce, stwarzał możliwość wyrażania ekspresji twórczej inspirowanej własnymi doświadczeniami związanymi w pokonywaniu problemów w nauce czytania, pisania, w nauce matematyki. Konkurs pod względem merytorycznym i logistycznym przygotowała Halina Pawińska i sprawowała nad nim pieczę.

Wyniki konkursu zostały przedstawione rodzicom, szkolnym specjalistom w trakcie uroczystej Gali, która odbyła się 8 grudnia 2023 roku w POPPPiDM w Oławie. Osobom nagrodzonym zostały wręczone pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Nagrodzeni uczestnicy Konkursu:

Jacek Bobek – Szkoła Podstawowa w Bystrzycy, kl. VII B – I miejsce,
Paulina Wołosiuk – Szkoła Podstawowa nr 4, kl. VIII A – I miejsce,

Kacper Lange -Szkoła Podstawowa nr 8 w Oławie, kl. VIII B – II miejsce,
Maja Siedlecka – Gminna Szkoła Podstawowa w Oławie, kl. VIII – II miejsce,

Marcel Biliński – Szkoła Podstawowa nr 8 w Oławie, kl. VIII B – III miejsce

Gabriela Łyskawa  – Szkoła Podstawowa nr 1 w Oławie, kl. VII – wyróżnienie.

Dziękujemy – za współpracę i zaangażowanie na rzecz zrealizowanych przedsięwzięć, Konkursu – prowadzonych w ramach XIX edycji ETŚD w Oławie – Dyrektorom Szkół, Przedszkoli, Nauczycielom, Pedagogom, Psychologom, Rodzicom, Opiekunom, Dzieciom, Uczniom i Młodzieży.

Dyrektor POPPPiDM – Danuta Troska