SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2020

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2020

Za nami kolejny, już XII Ogólnopolski Tydzień Kariery. Organizowany tradycyjnie przez doradców zawodowych Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie. Tegoroczne działania zrealizowane w ramach OTK odbywały się w terminie 19-25 października 2020 r. pod hasłem:

„Doradzamy – zawodowo, Wybieramy – odlotowo”.

Ogólnopolski Tydzień Kariery jest corocznym działaniem inspirującym ogólnopolskie i lokalne inicjatywy, na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspieranie edukacji, zawodu, pracy i kariery.

POPPPiDM w Oławie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zaproponował różnorodne formy skierowane do uczniów i nauczycieli. Zwracając szczególną uwagę na atrakcyjną formę i zachęcając do refleksji i współpracy w promowaniu działań z zakresu doradztwa edukacyjno -zawodowego.

W ramach OTK 2020 odbyły się następujące inicjatywy:

  • zorganizowano Konkurs dla uczniów kl. VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych pod hasłem: „Twoja przyszłość z Mapą Karier”. W konkursie wzięło udział 19 uczniów ( 13 ze szkół podstawowych i 6 ze szkół ponadpodstawowych). Uczniowie przesłali swoje prace do POPPPiDM. Na podstawie których Komisja konkursowa w składzie: dyrektor Danuta Troska, wicedyrektor Halina Pawińska, doradca zawodowy/pedagog Ewa Walejewska, doradca zawodowy/pedagog Anna Poparda -Amrogowicz wyłoniła zwycięzców i wyróżnionych w konkursie. Ustalono dwie kategorie wiekowe: dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
  • zaproponowano Punkt konsultacyjny doradców zawodowych. W ramach którego uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogli skorzystać z indywidualnych badań predyspozycji i zainteresowań zawodowych;
  • w Bibliotece Pedagogicznej w Oławie przygotowano wystawę książek i zestawienie bibliograficzne pt. „Ogólnopolski Tydzień Kariery 2020 – Doradzamy zawodowo, wybieramy odlotowo”, za którą była odpowiedzialna nauczyciel bibliotekarz Pani Anna Chawawko;
  • w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaproponowano warsztaty z nauczycielami pt. „Umiejętność doradzania”. Nauczyciel konsultant Pani Jolanta Malanowska przygotowała na warsztaty materiał dla nauczycieli w formie prezentacji pt. „Umiejętność doradzania”. Rozpowszechniła materiały na stronie internetowej ośrodka oraz wysyłając do nauczycieli współpracujących w ramach Sieci wychowawców;
  • przeprowadzono warsztaty „Wędrówka po mieście zawodów” dla dzieci przedszkolnych, za które była odpowiedzialna Pani Anna Poparda-Amrogowicz.

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2020 organizowany przez POPPPiDM w Oławie został objęty patronatem Starosty Powiatu Oławskiego Pana Zdzisława Brezdenia.

Dyrektor POPPPiDM w Oławie wraz z pracownikami zaangażowanymi w organizowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Panią Ewą Walejewską, Panią Anną Popardą -Amrogowicz, Panią Anną Chawawko oraz Panią Jolantą Malanowską  serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za aktywny udział w działaniach zaproponowanych w ramach OTK oraz pozytywny odbiór naszej oferty.

Danuta Troska
dyrektor
POPPPiDM w Oławie


Odnośniki: