Szkolenie online „Użyteczne narzędzia do pomiaru wiedzy i prezentacji danych”

Zainteresowani nauczyciele!!!
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Oławie zaprasza na szkolenie online nt.:

„Użyteczne narzędzia do pomiaru wiedzy i prezentacji danych”


Cel szkolenia:
 • Poznanie aplikacji do tworzenia ankiet, quizów i testów z możliwością prezentowania danych;
 • Nabycie umiejętności tworzenia własnych ankiet, głosowań czy testów.

Zagadnienia:
 1. Poznanie aplikacji do tworzenia ankiet i automatycznego prezentowania danych takich jak Forms, Mentimeter, Formularz Google, Answergarden.
 2. Tworzenie ankiet, głosowań czy testów w wybranych aplikacjach – demonstracja (możliwość pracy na własnych kontach).
 3. Wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych do organizowania zajęć opartych na aktywności i współpracy uczniów.

UWAGA !!!

Podczas szkolenia poznamy programy do tworzenia ankiet, quizów czy testów z automatyczną możliwością pokazania wyników.


 • Osoba prowadząca: Edukator DBP  
 • Miejsce szkolenia: Platforma ClickMeeting
 • Forma szkolenia online: wykład z prezentacją, ćwiczenia interaktywne, dyskusja na czacie, wykorzystanie narzędzi platformy do pracy zdalnej
 • Koszt szkolenia: bezpłatne
 • Termin szkolenia: 19.01.2022 r.
 • Godzina rozpoczęcia: 13:00 (przewidywany czas zajęć – 2 godz.)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 17.01.2022 r. (poniedziałek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.


Odnośniki: