I Powiatowy Konkurs Matematyka w Językach Obcych

Dnia 28.11.2019 r. w formie drużynowej odbył się I Powiatowy Konkurs Matematyka w Językach Obcych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Oławskiego.

Celem konkursu była: integracja międzyprzedmiotowa; popularyzacja matematyki oraz języków obcych wśród uczniów; zachęcenie do pogłębienia wiedzy; praktyczne wykorzystanie znajomości języka angielskiego i języka niemieckiego; samoocena własnych możliwości ucznia; wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad interpretacją tekstu anglojęzycznego
i niemieckojęzycznego; rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów; doskonalenie umiejętności rachunkowych; rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania; budzenie nawyku współzawodnictwa.