SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DORADCÓW ZAWODOWYCH

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogiczej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza doradców zawodowych, pedagogów i psychologów szkolnych oraz wychowawców klas na spotkanie organizowanych w ramach Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych nt. „Szkolnictwo zawodowe – aktualne przepisy regulujące formy kształcenia, rekrutacje, egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie”, które odbędzie się dnia 1 lutego 2023 roku w godz.13.00-15.00 w siedzibie naszego ośrodka.

Plan spotkania:

  1. Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, egzaminy zawodowe – Pani Agnieszka Szawan – Paras doradca metody w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie.
  2. Zasady organizacji praktyk zawodowych dla uczniów szkół branżowych – Pani Aleksandra Kasperek, Cech Rzemiosł Różnych w Oławie.
  3. Organizacja nauki i przyuczenia do zawodu w OHP – Pan Ryszard Gos – Ochotniczy Hufiec Pracy.
  4. Opinie wydawane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne wymagane w procesie rekrutacji do szkół branżowych oraz OHP – Pani Danuta Troska – dyrektor Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie.
  5. Pytania i dyskusja.

W razie pytań prosimy o kontakt: 071/ 313-22-39

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa udział w spotkaniu.