Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia logopedów – 20.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na spotkanie Sieci  Współpracy  i Samokształcenia Logopedów  rejonu oddziaływania 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Oławie w dniu 20.10.2020 r. o godz. 13.00 w Sali PODN

Temat spotkania:
„Funkcjonowanie logopedy w warunkach pandemii”

Zachęcamy  wszystkich zainteresowanych logopedów na spotkanie!

Koordynator  Sieci:
Elżbieta Brezdeń- logopeda