Spotkanie SWiS doradców zawodowych 8.12.2021 r.

Uwaga!!!
doradcy zawodowi oraz wszyscy nauczyciele zainteresowani tematyką doradztwa edukacyjno-zawodowego

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DORADCÓW ZAWODOWYCH

„PADLET – WIRTUALNA TABLICA DORADCY ZAWODOWEGO”


Padlet to wirtualna tablica, która służy do dzielenia się zasobami z innymi użytkownikami i daje możliwość gromadzenia w jednym miejscu różnego rodzaju materiałów cyfrowych w ramach danego tematu

=> Na spotkaniu spróbujemy stworzyć wirtualną tablicę doradcy zawodowego, na której będziemy gromadzić materiały z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.


UWAGA
MILE WIDZIANE WŁASNE LAPTOPY

Ponadto na spotkanie można przygotować własne materiały z doradztwa zawodowego, które będziemy zamieszczać na tworzonej wirtualnej tablicy.


  • Osoba prowadząca: Agnieszka Szawan – Paras – doradca metodyczny PODN w Oławie – która wprowadzi uczestników w tajniki gromadzenia materiałów w aplikacji Padlet
  • Miejsce spotkania: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, pl. Zamkowy 18 (sala konferencyjna – I piętro)
  • Termin spotkania: 8.12.2021 r. (środa)
  • Godzina rozpoczęcia: 14:00 (przewidywany czas – 3 godziny dydaktyczne)

Osoby zainteresowane wyżej wymienionym spotkaniem proszone są o zgłoszenie udziału do dnia 7.12.2021 r. (wtorek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl podając niezbędne informacje (tj. temat spotkania, imię, nazwisko, miejsce pracy, dane do kontaktu – telefon i email).


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!